3Μ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

3Μ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Your Name BUSINESS EXPERT
Go to content
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
Επωνυμία: 3Μ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ: 801788439
Δ.Ο.Υ.: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 38 11363 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 6998313131
e-mail: memnonm@gmail.com
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 163334701000
Αρ.Μητρώου ΕΒΕΑ: 339739
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
Είδος Εισφορών: Κεφαλαιακές
Εταιρικό Κεφάλαιο: 50.000,00 ευρώ
Εταιρικά μερίδια: 1000
Ονομαστική Αξία εταιρικού Μεριδίου: 50,00 ευρώ
Υπό Εκκαθάριση: Δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Λήξη 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2022
Διαχειριστής: ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
 
ΕΤΑΙΡΟΙ
A/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / E-Mail
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1
Μέμνων Μ. Μαυρομιχάλης
Αλκαμένους 9, 104 39 Αθήνα,
lakipits@yahoo.gr
Εταίρος
900
90%
Κεφαλαιακές
2
Μιχαήλ Μ.
Μαυρομιχάλης
Πελοποννήσου 36, 153 41 Αγ. Παρασκευή
memnonm@gmail.com
Διαχειριστής & Εταίρος
100
10%
Κεφαλαιακές

ΣΥΝΟΛΟ     
1000
100%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κύρια Δραστηριότητα:
 
46691200, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 
Δευτερεύουσες Δραστηριότητες:
 
45111000, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45311000, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
46390000, ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
46691959, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
52291901, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ
52291902, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
52292001, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
55201104, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
66121200, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
70221700, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
70223000, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
71121103, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
41200000, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
74901000, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
Back to content